Công ty vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế của cả nước, phát triển đa nghành nghề vì vậy mà cũng là trung tâm tập trung nhiều các nhà máy, các khu công nghiệp ở khu vực ven đô và ngoại thành.

Công ty vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội
(Công ty vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội)

Công ty v sinh công nghip Suluck là doanh nghip có tr s chính ti Hà Ni, và rt nhiu các chi nhánh ti cáctnh thành lân cn. Chính vì thế nên công ty Suluck đáp ng được toàn b các như cu v dch v v sinh nhà xưởng, nhà máy ca quý khách hàng.

Các hng mc cung cp dch v ca Suluck:

 

Công ty vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội

(Công ty v sinh công nghip ti Hà Ni)

 

  1. V sinh nhà máy
  2. V sinh nhà xưởng, xưởng sn xut
  3. V sinh gia đình
  4. V sinh văn phòng
  5. Dch v cung cp tp v theo nhu cu
  6. V sinh nhà máy sau xây dng
  7. V sinh nhà sau xây dng
  8. Dch v v sinh theo yêu cu ca khách hàng.
  9. V sinh bnh vin, trường hc, các công trình công cng…

Các dch v ca Suluck cung cp hết sc đa dng và tp trung vào nhu cu thc tin ca khách hàng và kh năng phát trin ca công ty. Hin nay chúng tôi đã đưa các đu máy công nghip vi công sut ln đi vào hot đng nhm gim ti sc lao đng ca con người khi vệ sinh nhà máy , vì thế nân các công trình ln nh đu được Suluck hoàn thành mt cách nhanh chóng, đm bo tiến đ đ ra các doanh nghip.

 


Hãy liên hệ với tổng đài dịch vụ vệ sinh Suluck để được giá ưu đãi nhất :
Điện thoại: 0939.223.268 – 04.22.600.888
Email: vesinhsuluck@gmail.com
Địa chỉ: 33 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Share   

Tin khác

Logo vệ sinh nhà máy Suluck
Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN SULUCK FACTORY SERVICES
Địa chỉ: 33 Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 04.22.600.888 - 0939.223.268
E-mail: vesinhsuluck@gmail.com
Follow Us: